Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Emlak Gelir Vergisi

Emlak Gelir Vergisi

Last Updated on Ekim 24, 2023 by Ideal Editor

Türkiye’deki Emlak Gelir Vergisi

Kira Gelir Vergisi

Bireylerin net kira geliri, ilerleyici vergi oranlarına tabidir. Bununla birlikte, mülk bir konut olarak kiraya veriliyorsa belirli bir eşik miktar Emlak Gelir Vergisi muaf tutulur. Net kira gelirini hesaplamak için ya tek seferlik yaklaşım ya da gerçek maliyet yöntemi kullanılabilir.

Gerçek maliyet yöntemi, brüt kira gelirinden (aydınlatma, ısıtma, su, idari giderler, sigorta giderleri, vergiler ve ücretler, faiz giderleri, amortisman giderleri ve onarım giderleri dahil) gerçek maliyetleri çıkarır. Ayrıca, bina kiralarından elde edilen gelirler için edinme maliyetinin %5’i, beş yıl içinde indirilebilir. Vergi mükellefleri, brüt gelirlerinin %25’ini hesaplamak için tek seferlik yaklaşımı kullanarak vergilerini hesaplayabilirler. Ayrıca, vergi mükellefleri, tek seferlik yaklaşımı benimsemeye karar verdikten sonra iki yıl geçtikten sonra gerçek gider indirimine geçemezler.

Sermaye Kazanç Vergisi

Mülkiyet süresi beş yılı aştığında, taşınmaz mal satışından elde edilen sermaye kazançları gelir vergisinden muaf tutulur (01 Ocak 2007’den önce satın alınmışsa dört yıl).

Beş yıldan az süreyle sahip olunan mülkler için normal gelir vergisi oranları uygulanır. Vergilendirilebilir kazancı belirlemek için satış fiyatından edinim maliyeti (enflasyon düzeltilir) çıkarılır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Türkiye’de gayrimenkul kiralama işlemi için KDV uygulanmamaktadır.

Ancak 150 metrekareyi aşmayan konutlar %1 KDV’ye tabidir. Emlakçı olmayan kişiler tarafından gayrimenkul satışında KDV alınmaz.

Emlak Vergisi

Türk gayrimenkulleri, arazi ve binaları içeren emlak vergisi adı verilen bir belediye vergisine tabidir. Mülkün sınıflandırılması uygulanabilir vergi oranını belirler.

Arazi ve konutlar değerlerinin %0.1’i üzerinden vergilendirilir. Tüm arazi türleri için %0.1, yapılar için %0.2 ve inşaat için ayrılmış inşaat arazisi veya geliştirilmemiş arazi için %0.3’lük bir vergi oranı vardır.

Compare listings

Karşılaştırmak