Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

ALIM REHBERİ

Türkiye'de Tapu ve Kadastro İşlemi

Türkiye'de Tapu ve Kadastro İşlemi

Tapu ve Kadastro belgesi, mülk hakkında genel bilgi sağlar;

 • Tapu ve Kadastro belgesi, Mülk Sahipleri (özel, hissedarlar) bilgilerini içerir. Birden fazla kişi mülkün sahibi olabilir.
 • Mülkün bulunduğu konum (Şehir, İl, Kadastro Parseli) belirtilir.
 • Mülkün tipi (Arsa, irtifak hakkı, kat mülkiyeti) bilgisi yer alır.
 • Mülkün büyüklüğü (Arsa büyüklüğü, irtifak hakkı payı) belirtilir.
 • Mülkün değeri (Resmi değeri Türk Lirası cinsinden) gösterilir.

Türkiye’de sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tapu işlemlerini düzenleyebilir ve tapu arşivlerini kaydedebilir. Temmuz 2023’ten itibaren kamu noterleri de tapu düzenlemesi yapma yetkisine sahip olacaklar. Türk vatandaşları gibi yabancılar da miras hakkına sahiptir. Erkekler ve kadınlar miras hakkında eşit haklara sahiptir. Ülkemizde, yabancıların elde ettiği gayrimenkullerde mirasçıların hakları korunmaktadır.

Kamu noterlerinin tapu düzenlemesi yetkisi

Temmuz 2023’ten itibaren kamu noterleri, tapu düzenlemesi yapma yetkisine sahip olacaklar. Bu gelişme, Türkiye’deki tapu işlemlerine yeni bir boyut kazandıracak ve vatandaşlara daha fazla kolaylık sağlayacak. Tapu düzenlemesi, taşınmaz mal sahipleri için son derece önemli bir süreçtir. Ancak bu süreç bazen uzun ve karmaşık olabilmektedir. Kamu noterlerinin de tapu düzenlemesi yapma yetkisine sahip olmasıyla birlikte, bu sürecin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi beklenmektedir.

Kamu noterlerinin tapu düzenlemesi yetkisi, vatandaşlara zaman ve emek tasarrufu sağlayacak, aynı zamanda tapu işlemlerinin güvenilirliğini artıracaktır. Kamu noterleri, mesleki deneyim ve uzmanlıkları sayesinde tapu işlemlerinin doğru ve düzenli bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaklar.

Bu yeni düzenleme, vatandaşların taşınmaz mal alım ve satım süreçlerini kolaylaştıracak ve tapu işlemlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, tapu düzenlemesi sürecinin noterlik mesleğine olan güveni artıracağı düşünülmektedir. Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, tapu işlemlerindeki verimliliği artırarak gayrimenkul sektörüne olumlu etkiler sağlayacak. Vatandaşlar artık tapu düzenlemesi için noterlerle de iletişime geçerek işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilecekler.

Türkiye’de TAPU çeşitleri

Bir gayrimenkul satın alınırken özellikle irdelenmesi gereken konu taşınmaza ait tapunun ne şekilde kayıtlı olduğudur. Kat mülkiyetli ve kat irtifaklı tapular bankalar için krediye uygun bulunurken, hisseli tapulu gayrimenkullerin kredi alması söz konusu değildir. Bu tapu çeşitleri nelerdir?Bir ev satın almayı düşünüyorsanız öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken konulardan biri de alacağınız mülkün tapu durumudur. Tapunun türü alım-satım, kredi kullanımı gibi konularda büyük önem taşır. Tapu çeşitleri kat mülkiyetli, kat irtifaklı ve hisseli tapu olmak üzere üçe ayrılır. Her tapu türü, mal sahibine farklı hukuki haklar sağlar. Bununla birlikte, sahip olduğunuz gayrimenkule ait tapu türü mülkünüzün fiyatlarını da doğrudan etkiler.

 • Kat mülkiyetli tapu: Kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış gayrimenkulün her bir bölümünün kişiler üzerine ayrı ayrı kaydedilebilmesidir.
 • Kat irtifaklı tapu: Henüz inşaatına başlanmamış ya da inşaat aşamasındaki binaların üzerine kat irtifakı kurulur.
 • Hisseli tapu çeşitleri: Hissedarların isimlerinin belli olduğu, fakat kimin nereye sahip olduğunun belirlenmediği hisseli tapu.

TAPU İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular:

 • Türkiye’de TAPU nedir? TAPU, Türkiye’de bir mülke dair sahipliği ve mülkün kimin adına kayıtlı olduğunu gösteren resmi belgedir.
 • Türkiye’de hangi tür TAPU çeşitleri vardır? Türkiye’de çeşitli TAPU türleri bulunmaktadır, örneğin arsa tapusu, kat mülkiyeti tapusu, mesken tapusu gibi.
 • Mülkiyet Emsali (Kat Mülkiyeti) ne anlama gelir? Mülkiyet emsali (kat mülkiyeti), bir binada yer alan bağımsız bölümlerin, ortak alanlarla birlikte, kat maliklerine ait olduğu mülkiyet türüdür.
 • Mülkiyet Emsali (Kat Mülkiyeti) TAPU’su hangi renkte olmalıdır? Mülkiyet emsali (kat mülkiyeti) tapusu yeşil renkte olmalıdır.
 • Arsa Mülkiyeti TAPU’su ne anlama gelir? Arsa mülkiyeti tapusu, arazi üzerindeki mülkiyet hakkını gösteren TAPU türüdür.
 • Arsa Mülkiyeti TAPU’su hangi renkte olmalıdır? Arsa mülkiyeti tapusu kırmızı renkte olmalıdır.
 • Bir TAPU’da birden fazla gerçek kişi kayıtlı olabilir mi? Evet, bir TAPU’da birden fazla gerçek kişi kayıtlı olabilir.
 • Mülk alıcıları veya yatırımcıları adlarını nerede ve nasıl kayıt altına alacak? Mülk alıcıları veya yatırımcıları adlarını, TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde kayıt altına aldırabilirler.
 • TAPU kaydı için işlemler nasıl yapılır? TAPU kaydı için ilgili Tapu Müdürlüğü’ne başvurulmalı ve gerekli evraklar sunulmalıdır.
 • Gayrimenkul kaydı için hangi belgelere ihtiyaç vardır? Gayrimenkul kaydı için kimlik belgesi, satış sözleşmesi, tapu harcı dekontu gibi belgeler gereklidir.
 • Türkiye’de TAPU işlemleri ne kadar masraflıdır? TAPU işlemleri için masraflar, mülkün değerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
TAPU Kaydı İşlemleri

Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak ve mülkleri kaydetmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, birçok önemli işlemin gerçekleştirildiği bir kurumdur. Bu dairesi, Türkiye’de veya yurtdışında bulunan tüm mülklerin birleşik bir sistem ve bilgi merkezi olarak hizmet verir. Gayrimenkul sahibi veya sahibin yetkilendirdiği bir temsilci, gerekli belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Ayrıca, yabancılar ALO 181 merkezi veya çevrim içi olarak e-randevu hizmetleri ve WEBTAPU üzerinden randevu alabilirler.

Sizin gayrimenkul şirketiniz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurunuzda size yardımcı olabilir.

TAPU işlemleri, Türkiye’de taşınmaz alımı ve satımında oldukça önemli bir süreçtir. Bu işlemleri eksiksiz ve düzgün bir şekilde tamamlamak, mülk sahibi olma veya mülk sahipleri arasında mülkiyet devri gibi durumlarda hayati öneme sahiptir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan çeşitli Tapu Sicil Müdürlükleri aracılığıyla hizmet vermektedir. Bu müdürlükler, taşınmazların kayıt altına alındığı, tapu belgelerinin düzenlendiği ve mülkiyet değişikliklerinin yapıldığı yerlerdir.

TAPU işlemleri, Türkiye’de taşınmaz sahibi olmak isteyenler için oldukça önemli bir süreçtir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu işlemlerin eksiksiz ve düzgün bir şekilde tamamlanması için gereken rehberliği ve hizmeti sunar. 

Tapu İşlemi İçin Gerekli Belgeler
 • Tapu Senedi Fotokopisi: Gayrimenkul tapu işlemi için, mülkün tapu senedine dair fotokopi sunmanız gereklidir.

 • Kişisel Kimlik Belgesi veya Pasaport: Bireysel olarak başvuruda bulunuyorsanız, kimlik belgenizi veya pasaportunuzu sunmanız gereklidir.

 • Vekaletname: Eğer bir temsilci aracılığıyla başvuruda bulunacaksanız, noter tarafından düzenlenmiş bir vekaletname gereklidir.

 • Türkiye Vergi Kimlik Numarası: Türkiye’de bir gayrimenkul sahibi olmak için vergi kimlik numarası almanız gereklidir.

 • Gayrimenkul Değerleme Raporu: Mülkün güncel piyasa değerini gösteren “Gayrimenkul Güncel Piyasa Değeri” adlı rapor, ilgili belediye tarafından düzenlenmelidir.

 • Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi: Mülkün zorunlu deprem sigortası poliçesi olması gereklidir.

 • Satıcıya Ait Bir Fotoğraf ve Alıcıya Ait İki Fotoğraf: İşlem sırasında satıcıya ait bir fotoğraf ve alıcıya ait iki fotoğraf sunulmalıdır.

 • Yurtdışında Düzenlenmiş Vekaletname İle Başvuru: Eğer yurtdışında düzenlenmiş bir vekaletname ile işlem gerçekleştirilecekse, vekaletnamenin orijinal onaylı bir kopyası ve tercümesi gereklidir.

SPK Tarafından Yapılan Gayrimenkul Değerleme Raporu

SPK tarafından yapılan gayrimenkul değerleme raporu, Türkiye’de mülk sahipleri ve yatırımcılar için değerli bir araçtır. Bu rapor sayesinde, gayrimenkulün gerçek piyasa değeri hakkında doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu da gayrimenkul sahibinin daha bilinçli kararlar almasına ve yatırımcının daha kazançlı işlemler yapmasına yardımcı olur.

Türkiye’de Tapu İşlemlerinin Maliyeti Nedir?

Ücretler, Türk ve yabancı uyruklular için aynıdır.

Türkiye’de tapu harç ücretleri, mevcut yasalar ve düzenlemeler tarafından belirlenir: Alıcıdan binde 20 ve satıcıdan binde 20 olarak alınır.

Örneğin, 100.000 TL değerinde bir gayrimenkul satılırsa veya alınırsa, Alıcı veya Satıcı olarak bu değerin binde 20’sini ödemeniz gerekecektir, yani her biri için 2.000 TL. Ayrıca, yıllık olarak belirlenen bir tapu idare fonu da bulunur ve bu fon Alıcı ve Satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir.

Tapu harç ücretinin toplam maliyeti, Satıcı ve Alıcı tarafından bir araya getirilen 4.000 TL olacaktır.

Ayrıca, Satıcı ve Alıcı her satış için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne dönen sermayesi ödemek zorundadır. Dönen sermayesi miktarı, her yılın başında belirlenir.

Herhangi bir sorunuz veya danışmanlığa ihtiyacınız olduğunda bize ulaşmaktan çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye’deki Tapu Daireleri, Türk Devleti tarafından denetim, gözetim ve sıkı sorumluluk altında tutulan kayıtlardır. Türk Cumhuriyeti Devleti, Türk Medeni Kanunu’nun 1007. maddesi uyarınca tutulan tapu kayıtlarından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumludur. Tapu ve kadastro işlemleri açısından Türk vatandaşları ile yabancılar arasında herhangi bir fark yoktur.

Ülkemizde satış, bağış, miras yoluyla devir ve ipotek gibi tapu işlemleri sadece tapu dairesi aracılığıyla gerçekleştirilir. Türkiye’de gayrimenkul sahipliği resmi bir şekilde tapu dairesinde yapılan bir resmi senetle devredilebilir ve kayıt altına alınabilir.

Ayrıca, “satış vaadi sözleşmesi” adı verilen bir anlaşma, noter tarafından da imzalanabilir. Ancak, noter tarafından imzalanan veya yurtdışında düzenlenen herhangi bir sözleşme, yalnızca gayrimenkulün satışını içeren ön bir anlaşmayı oluşturacaktır. “Satış vaadi sözleşmesi” ile gayrimenkul sahipliği kaydettirmek mümkün değildir.

Tapu işlemi talepleri için satıcılar ve alıcılar veya noter tarafından düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirilmiş temsilcileri, gayrimenkulün bulunduğu ilçenin Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

Türkiye’de Kat Mülkiyet Tapusu (Kırmızı Renk)

Onaylanmış yerel şehir planlarına göre konumlandırılmış arsalar, mevcut şehir planlarına uygun olarak yapılandırılır. Örneğin, yerel belediyeler, villalar veya apartmanlar için imarlı alanlar için minimum inşaat boyutunu belirleyebilir. Bir binanın mimari planları, her biri bir ayni hak gösteren bağımsız bölümleri içerir. Bu tür Tapu Belgesi, aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Dairenin detaylı konumu.
 • Arsa veya arazinin kadastro numarası.
 • Gayrimenkulün Türk Lirası cinsinden değeri.
 • Gayrimenkulün türü/aşaması: ayni hak veya kat mülkiyeti.
 • Arsa toplam büyüklüğü.
 • Bina arsa metrekare payı.
 • Gayrimenkulün bina numarası.
 • Kat ve daire numarası.
 • Gayrimenkul sahiplerinin isimleri.
 • Gayrimenkul sahiplerinin payları.
 • Gayrimenkulün tapu bilgileri.
Arsa ve Tarım Arazisi Tapusu (Mavi Renk)

Mavi renkteki tapu belgeleri, arsa ve tarım arazilerini gösterir. Bu tapu belgeleri, boş arsalar olarak kaydedilir.

Tarım arazileri, yapı için imarlanmış arsalar gibi farklı özelliklere sahip çeşitli gayrimenkuller bulunmaktadır. Gayrimenkul sahipleri, şehir planlarına göre mülklerinin konumuna uygun olarak Kanunlar ve Yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu tür Tapu Belgesi, aşağıdaki bilgileri içerir;

 • Arsa veya tarım arazisinin detaylı konumu.
 • Arsa veya arazinin kadastro numarası.
 • Gayrimenkulün Türk Lirası cinsinden değeri.
 • Gayrimenkulün türü: Arsa, tarım arazisi.
 • Arsa veya arazinin toplam büyüklüğü.
 • Gayrimenkul sahiplerinin isimleri.
 • Gayrimenkul sahiplerinin payları.
 • Gayrimenkulün tapu bilgileri.

Compare listings

Karşılaştırmak