Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

HİZMETLER

Danışmanlık

"Türkiye'deki Hukuki Danışmanlık Konularınızda size destek olalım"

Satın Alma Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Danışmanlık

Türkiye’de Özel Hukuklar gereğince, bir alıcı veya satıcı sözleşmaları imzalarken bir avukattan hukuki Danışmanlık almak hakkına sahiptir.

İdeal Estates olarak, bu hizmeti sizin için düzenlemekten mutluluk duyarız. Danışmanlık uzmanlarımız, bu alanda çok değerli deneyime sahip güvenilir ve itibarlı avukatları size tanıtacaktır.

Elbette, danışmanlık için kendi tercihinize uygun bir avukata başvurma hakkınız da vardır.

Dolandırıcılık

Dolandırıcılık veya sahtekarlık faaliyetlerini bildirmek için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız gerekmektedir. Genellikle bu tür şikayetler yerel savcılığa bildirilmektedir.

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

İdeal Estates’in gayrimenkul danışmanları, kritik ve karmaşık gayrimenkul konularınızı büyüme fırsatlarına dönüştürebilir. Geliştirme danışmanlığı, fizibilite çalışmaları ve gayrimenkul piyasa analizi alanında lider olarak, iş sahiplerine, yatırımcılara, kredi verenlere ve kurumsal gruplara ihtiyaç duydukları deneyim, bilgi ve stratejik planlama imkanını sunuyoruz, böylece daha iyi ve daha karlı kararlar alabilmelerine yardımcı oluyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimiz, ön inceleme, piyasa araştırmaları, portföy hizmetleri ve kiralama danışmanlığı gibi alanlarda, yatırımınızın değerini artırmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda gelişen teknoloji ve analitik yöntemleri kullanarak, değerleme (ortaklarla birlikte), ön inceleme ve portföy optimizasyonunda derinlemesine, dönüştürücü bilgiler sağlayarak müşterilerimize başarılı sonuçlar elde etmelerine ve yatırımlarını optimize etmelerine yardımcı oluyoruz.

Gayrimenkul Danışmanlık uygulamamız, şirketlerin kritik ve karmaşık gayrimenkul konularını büyüme, dayanıklılık ve uzun vadeli avantaj fırsatlarına dönüştürmelerine olanak tanır. Varlık değerlemesi, sermaye piyasaları ve günümüzün değişen gayrimenkul piyasası konuları arasındaki etkileşimi tam olarak anlayarak, müşterilere sonuçlarını iyileştirecek yenilikçi fikirler sunuyoruz ve kritik konuları önlemelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz, stratejik planlama yapmalarına ve güvenle karar almalarına yardımcı olmak için derin, ileri görüşlü bilgilerimizden ve deneyimimizden yararlanır.

İdeal Estates danışmanları, her bölgede piyasa araştırmaları yapar ve İdeal Estates ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki ortaklarımızla başarılı bir şekilde kapsamlı fizibilite çalışmaları yürütür. Müşterilerimiz, yatırımcılar ve devlet kurumlarından doğru analiz ve detaylı raporlar alırız.

VERGİ VE SİGORTA DANIŞMANLIĞI

Temel gayrimenkul ile ilgili vergiler:

Türkiye’deki gayrimenkullerle ilgili olarak aşağıdaki vergi ve sigortalar zorunludur:

  • Gayrimenkul edinim ve satış vergisi (satın alma veya satış zamanında uygulanır)
  • DASK-Deprem sigortası (ulusal bir katkı oranı uygulanır)
  • Emlak vergisi
  • Kişisel gelir vergisi (kira geliri ve sermaye kazançlarına göre)
  • Veraset ve intikal vergisi
  • KDV (ticari bir teslimat yapılıyorsa)
  • Kurumlar vergisi (şirket işlemleri için)
Gayrimenkul Satış ve Edinim Vergisi

Her alıcı ve satıcı, malın beyan edilen değeri üzerinden %2 oranında gayrimenkul satış ve edinim harcı ödemek zorundadır (Bu değer, yetkililer tarafından belirlenen asgari değerin altında olamaz). Bu harç, mülkiyetin tapu dairesinde devri öncesinde ödenmelidir.

DASK-Deprem sigortası

Gayrimenkul, sahibi tarafından deprem risklerine karşı sigortalanmak zorundadır. Bu sigorta zorunlu olup, ulusal bir birleşik tarife uygulanır. Diğer gayrimenkul sigorta türleri de mevcuttur ve bunlar hırsızlık, yangın vb. gibi riskleri kapsar. Daha fazla bilgi için lütfen sigorta sayfamızı ziyaret edin.

Emlak Vergisi   

Mülkünüzü belediyeye kaydettirdikten sonra yıllık bir gayrimenkul vergisi ödenmesi gerekmektedir. Vergi, malın beyan edilen değerine göre hesaplanır ve bu değer, vergi otoriteleri tarafından belirlenen asgari değerin altında olamaz.

Vergi ödemeleri her yıl Mart-Mayıs ve Kasım aylarında eşit taksitler halinde yerel yönetimlere (belediye) yapılır. Verginin tabanı, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve enflasyon oranına göre ayarlanan bir katsayı ile her yıl güncellenir.

Satıcı, edinme yılında mülkün gayrimenkul vergisini öderken, takip eden yıllardaki vergileri alıcı (yeni sahip) öder.

Daha fazla bilgi ve ödeme seçenekleri için yerel belediyenizle iletişime geçmelisiniz. Vergi, mülkün değerine göre hesaplanır ve vergi otoriteleri tarafından belirlenen eşiklere tabidir, şu şekildedir: 

Büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki gayrimenkuller için:

Konutlar, Daireler               0.1%

Ticari Binalar                       0.2%

Arazi (İnşaat Amaçlı)          0.3%

Tarım Arazisi                        0.1%

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki gayrimenkuller için:

Konutlar, Daireler               0.1%

Ticari Binalar                       0.2%

Arazi (İnşaat Amaçlı)          0.3%

Tarım Arazisi                        0.1%

Kişisel Gelir ve Sermaye Kazançları Vergisi Danışmanlığı:

Gayrimenkul yatırımıyla elde edilen kazançlar nelerdir? Bu kazançlar vergilendirilir mi?

Vergi veya harçlar açısından yabancı uyruklu kişiler ile Türk vatandaşları arasında fark yoktur. Vergi oranları düzenli olarak güncellenir. Bir gayrimenkul mülkü, bir kişiye iki tür kazanç elde etme imkanı sağlayabilir.

İlk olarak, gayrimenkulü kiralayarak kira geliri elde edebilirsiniz. Bu durumda, kişisel gelir vergisi ödemeniz gerekmektedir. Mülkünüzü bir kişiye veya şirkete kiralarsanız, geçmiş takvim yılındaki kira geliriniz için 1 ila 25 Mart tarihleri arasında en yakın vergi dairesine vergi beyannamesi sunmalısınız. Vergiler iki eşit taksitte ödenir, ilki Mart ayında ve ikincisi Temmuz ayında.

İkinci olarak, mal varlığınızın piyasa değeri yükselirse, sermaye kazancı elde edebilirsiniz. Eğer mülkünüzü satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde satarsanız, satış fiyatı ile enflasyona göre düzeltilmiş edinim bedeli arasındaki farka dayalı olarak sermaye kazancı vergisine tabi olursunuz. 5 yıl sonrasında yapılan satışlarda, bireyler tarafından sermaye kazancı vergisi uygulanmaz.

Veraset ve İntikal Vergisi:

Türkiye’de bulunan gayrimenkulü miras yoluyla devralan Türk vatandaşları ve yabancılar veraset ve intikal vergisi ödemek zorundadır. Bir vergi mükellefi, miras yoluyla gayrimenkul edinen veya mülkü bedelsiz olarak hibe alan kişidir.

Veraset ve intikal vergileri, vergi mükellefi tarafından sunulan beyan üzerinden hesaplanır.

Veraset durumunda, beyanı ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde vermelisiniz. Ölüm durumunda ve vergi mükellefi Türkiye dışındaysa, beyan süresi altı aya uzanır. Vergi mükellefi Türkiye’de değilse, ölümle ilgili olmayan beyan süresi yine dört ay olacaktır. Ancak, ölümün yabancı bir ülkede gerçekleşmesi ve vergi mükellefi başka bir ülkede bulunuyorsa, beyan süresi sekiz aya kadar uzatılır.

Hediye olarak bedelsiz yapılan devirlerde, beyan mülkün edinildiği tarihten itibaren bir ay içinde verilmelidir. Vergi matrahı her yıl güncellenir – kızlara, oğullara ve eşlere yapılan bir mirasa bazı indirimler uygulanır.

Lütfen unutmayın ki, bir mirasa ait mülkün sahipliğinin devri veraset vergisine tabidir. Bu nedenle, mirasçı miras aldığı mülkü sattığında, sermaye kazancına dayalı kişisel gelir vergisine tabi değildir.

Kurumlar Vergisi:

Türkiye’de yerleşik bir şirket, işlem gelirlerine göre hesaplanan kurumlar vergisini ödemek zorundadır.

Türkiye’de yasal veya iş merkezi bulunan şirketler yerleşik olarak kabul edilir ve Türkiye’deki gelirleri üzerinden vergilendirilir. Hem yasal hem de iş merkezleri Türkiye’de bulunmayan şirketler, yabancı uyruklu olarak kabul edilir ve sadece Türkiye’de elde edilen gelirler üzerinden vergilendirilir.

Kurumlar Vergisi Oranı: Türkiye’de işletme karları üzerinden uygulanan kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılı vergi dönemleri için %22’ye yükseltilmiştir. Ancak, Cumhurbaşkanı %22 oranını %20’ye düşürme yetkisine sahiptir.

KDV (Katma Değer Vergisi)  

Türkiye’de, mal ve hizmet teslimleri Katma Değer Vergisi’ne (KDV) tabidir. Bu tür mal ve hizmetlerin ithalatı da KDV’ye tabidir. KDV sorumluluğu, bir kişi veya kurumun Türkiye içinde ticari, sanayi, tarımsal veya bağımsız mesleki faaliyetleri gerçekleştirmesi durumunda ortaya çıkar.

KDV vergi oranları %1 ile %18 arasında değişmektedir. Genel oran %18’dir. Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların ticari satışı %1 KDV’ye tabidir. Buna karşılık, 150 m2’den büyük olan ticari gayrimenkul satışları %18 KDV’ye tabidir

Compare listings

Karşılaştırmak