Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Fitch Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings has upgraded Turkey

Last Updated on Nisan 28, 2024 by Ideal Editor

Türkiye’nin Ekonomik Şansları Parlıyor: Fitch Türkiye’nin kredi notunu yükseltti.

Önemli bir gelişme olarak, Fitch Türkiye’nin kredi notunu yükseltti, uzun vadeli yabancı para cinsinden ihraççı temerrüt notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Bu yukarı yönlü revizyon, ülkenin enflasyon baskılarını kontrol altına almayı amaçlayan proaktif para politikası tutumunun bir sonucudur.

Fitch’in kararı, özellikle Haziran 2023’te başlatılan politika yönelimindeki önemli değişiklikten bu yana Türkiye’nin ekonomik seyrine duyulan artan güveni vurgulamaktadır. Kuruluş, sadece notu yükseltmekle kalmamış, aynı zamanda ülkenin görünümünü “istikrarlı”dan “olumlu”ya revize etmiş, gelecek beklentileri konusunda iyimserlik işaret etmiştir.

Yükseltmeyi Etkileyen Faktörler

Bu yükseltmenin arkasındaki ana itici faktörlerden biri, belirgin bir enflasyon beklentilerinin hafiflemesiyle birlikte dış likidite risklerindeki azalmadır. Bu olumlu trend, daha yüksek rezervler, azalan döviz kurlarına karşı korunan mevduatlar ve daralan cari açık ile desteklenen daha uygun bir dış finansman ortamını yansıtmaktadır.

Türkiye’nin merkez bankası, bu süreçte belirleyici bir rol oynamıştır ve Haziran 2023’ten bu yana 3,650 baz puanlık önemli faiz artışları da dahil olmak üzere sıkı para önlemleri uygulamıştır.

Enflasyonun bir artış yaşadığı ve Şubat ayında yıllık bazda %67’ye ulaştığı göz önüne alındığında, Fitch, gelecek için iyimser kalmaktadır. Ajans, enflasyonun 2024’te ortalama %58 olmasını öngörmekte ve yıl sonuna doğru %40’a gerilemesini tahmin etmektedir, ancak hala merkez bankasının %36’lık ara hedefinin üzerinde.

Türk Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kredi notu yükseltmesini hükümetin güçlü ekonomik programına ve kurallara dayalı, öngörülebilir politikalara olan bağlılığına atfetmektedir. Devam eden makro-finansal istikrar çabaları, enflasyonla mücadele, daralan cari açık ve bütçe disiplinine odaklanmanın, Türkiye’nin kredi notunu gelecek aylarda daha da artıracağından emin olduğunu ifade etmiştir.

SSS’ler

  • Fitch Türkiye’nin notunu neden yükseltti?

Fitch Türkiye’nin notunu, ülkenin enflasyonu kontrol altına almaya yönelik daha sıkı para politikalarını uygulaması nedeniyle yükseltti. Bu hamle, Haziran 2023’ten bu yana benimsenen politikaların etkinliğine artan güveni yansıtmaktadır.

  • Türkiye’nin not görünümünü iyileştiren ana faktörler nelerdir?

Türkiye’nin not görünümünün iyileşmesini sağlayan birkaç faktör bulunmaktadır, bunlar arasında enflasyon beklentilerinin hafiflemesi, dış likidite risklerinin ılımlı hale gelmesi, uygun dış finansman koşulları, yüksek rezervler, azalan döviz kurlarına karşı korunan mevduatlar ve daralan cari açık yer almaktadır.

  • Türkiye’nin kredi notu yükseltmesine Türkiye’nin merkez bankası nasıl katkı sağladı?

Merkez bankası, önemli faiz artışlarıyla para koşullarını sıkılaştırarak ve fazla likiditeyi rezerv gereksinimleri. Mevduat ihaleleri ve hedeflenmiş kredi politikalarıyla yöneterek önemli bir rol oynamıştır. Bu önlemler, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve enflasyon baskılarını azaltmak konusunda yardımcı olmuştur.

  • Fitch’e göre Türkiye’nin enflasyon görünümü nasıldır?

Fitch, 2024 için enflasyonun ortalama %58 olmasını ve yıl sonunda %40’a düşmesini tahmin etmektedir. Ancak, bu hâlâ merkez bankasının %36’lık ara hedefinin üzerindedir. Bununla birlikte, Fitch Türkiye’nin ekonomik görünümüne yönelik iyimserliğini sürdürmektedir.

  • Türk hükümeti kredi notu yükseltmesine nasıl bakıyor?

Türk Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi notu yükseltmesini hükümetin sağlam ekonomik programına ve kural temelli, öngörülebilir politikalarına olan bağlılığına atfetmektedir. Devam eden çabaların makrofinansal istikrar, enflasyonla mücadele, daralan cari açık ve bütçe disiplini doğrultusunda Türkiye’nin kredi notunu daha da artıracağına olan güvenini ifade etmektedir.

Compare listings

Karşılaştırmak