Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Türkiye’de Gayrimenkul-Hukuki Yükümlülükler

Legal Responsibilities Associated with Real Estate in Turkey

Last Updated on Kasım 13, 2023 by Ideal Editor

Türkiye’de Gayrimenkul – Bilmeniz Gereken Hukuki Yükümlülükler

Türkiye’de gayrimenkul yatırım yapmak, ekonomik ve doğal cazibesi nedeniyle giderek daha popüler hale geliyor. Ancak bu karlı girişim, beraberinde bir dizi yükümlülük ve hukuki sorumluluk getiriyor.

1. Mülkiyet Vergisi: Temel Bir Yükümlülük

Türkiye’deki mülk sahipleri, belediyeler tarafından belirlenen bir mülkiyet vergisi ödemek zorundadır. Yılda bir defa ödenen bu vergi, her dört yılda bir değerlendirilir. Vergi oranları, mülkün türüne ve konumuna bağlı olarak, metropol ve normal belediyeler arasında ayrım yapar.

2. Çevre Temizleme Vergisi

Belediye Kanunu’nun 44. maddesine göre, belediye sınırları içindeki konutlar ve iş yerleri, çevre temizleme vergisi ödemekle yükümlüdür. Vergi, su tüketimine bağlı olarak belirlenir ve metropol ve diğer belediyelerde farklı oranlarda uygulanır.

3. Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem kaynaklı zararları kapsayan zorunlu bir sigortadır. Türkiye Afet Sigortaları Havuzu tarafından yönetilen bu sigorta, deprem sonucu oluşan yangın, patlama ve heyelan gibi zararları kapsar.

4. Kat Mülkiyeti

Türkiye’deki kat mülkiyeti, 634 sayılı Kanun tarafından düzenlenmektedir. Sahipler, ortak alanların bakımını, korunmasını ve borçlanan daire sahiplerinin dikkat edilmesini içeren sorumlulukları paylaşırlar.

4.1 Bakım ve Koruma

Sahipler, ana mülkün dayanıklılığını, güzelliğini ve mimari tasarımını koruma konusunda ortak ve şahsi sorumluluk taşırlar.

4.2 Değişikliklere Sınırlamalar

Ortak alanlarda yapılan değişiklikler için yazılı onay alınmadan yapılamaz, mahkeme tarafından gerekli görülmezse.

4.3 Finansal Sorumluluklar

Sahipler, arsa paylarına orantılı olarak sigorta primleri, bakım, koruma ve onarım maliyetlerini ödemekle yükümlüdür.

4.4 Sigorta Sözleşmeleri

Mülkün sigortalanma koşulları, kat mülkiyetinin yönetim kurulu tarafından müzakere edilebilir.

4.5 Mülkiyetin Devri Yükümlülüğü

Borç ödememe veya uygulamama nedeniyle başkalarının haklarını ihlal eden sahipler, mülkiyet haklarının devri talebiyle karşılaşabilir.

5. Hükümetin Yetkisi: Haciz

Bazı durumlarda hükümet, belirli bir özel mülkü sahibinin rızası olmaksızın satın almak zorunda kalabilir. Bu genellikle haciz olarak tanımlanır ve hükümet adil bir tazminat sağlamak zorundadır.

5.1 Haciz Koşulları

Hükümet, kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazları, nakit veya taksitler halinde satın alarak haciz edebilir.

5.2 Ödeme Kuralları

Büyük projeler için peşin ödemeler gereklidir ve kalan tutarlar faizle beş yılı aşmayacak şekilde taksitlendirilebilir.


Türk gayrimenkulüne yatırım yapmak kuşkusuz ödüllendirici olsa da, bu hukuki yükümlülükleri anlamak ve uyum sağlamak hayati önem taşır. Mülk sahipleri, mülk vergileri, çevresel harçlar, sigorta gereksinimleri ve apartman kuralları gibi konuları ele almalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Compare listings

Karşılaştırmak