Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Noterler-Yeni Taşınmaz Satış Kanunu

Noterler-Yeni Taşınmaz Satış Kanunu

Last Updated on Ekim 24, 2023 by Ideal Editor

Noterler-Yeni Taşınmaz Satış Kanunu

Türkiye’de artık emlak noter satışları mümkün. Yeni mevzuata göre, Türk noterler Tapu Dairesi ile çalışmanın yanı sıra emlak işlemlerini de gerçekleştirebilirler. Türk ekonomisinin önemli bir parçası olan emlak sektörü, Türkiye’nin Tapu Daireleri yıllık olarak işlediği yaklaşık 15 milyon işlemden üç milyonunu oluşturuyor. Ancak, ev satın alma ve satma işlemlerinin artan hareketliliği, randevu sorunlarına neden olmuş ve emlak işlemlerini yavaşlatmıştır. Bu sorunu çözmek amacıyla 28 Haziran 2021 tarihinde noterlerin emlak satış başvurularını, emlak satış sözleşmelerinin yanı sıra yapabilmelerine izin veren yeni bir düzenleme yapılmıştır. Noterler-Yeni Taşınmaz Satış Kanunu düzenleme, 1 Temmuz 2023’te yürürlüğe girecek.

Noterlerin Emlak İşlemlerindeki Rolü

Yeni kanuna göre, emlak noter satışlarını tamamlamak için Tapu Dairesi noterlerle çalışmak zorunda kalacak. Taşınmaz sicil kayıt örneği ve diğer gerekli belgeler, Genel Kadastro ve Arazi Kayıt Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından noterlere arazi sicil bilgi sistemi aracılığıyla sunulacaktır. Noterlerin verilere erişebilmesi için Arazi Sicil ve Kadastro Bilgi Sistemi’nde teknik hazırlıklar yapılmaktadır (TAKBIS).

Noterler, mülkün yasal olarak kimin tarafından hak edildiğini belirledikten ve satışın önünde herhangi bir engel olmadığını tespit ettikten sonra emlak satış sözleşmesini tamamlayacaktır. Taraflar sözleşmeyi imzaladıklarında, noter sözleşmeyi sistemden aldıkları kayıt numarası ile arazi sicil bilgi sistemi içine girecektir. Sözleşme sisteme girildikten sonra arazi sicil ofisi, mülkü arazi siciline kaydedecektir. Satış sözleşmesi ve diğer ilgili belgeler, noter tarafından fiziksel olarak saklanacak ve sisteme kaydedilecektir.

Noterlerin Yükümlülükleri

Emlak satış sözleşmesinin hazırlanması sırasında oluşan herhangi bir zarar, noterin sorumluluğundadır. Devlet bu zararı öderse, devlet ilgili notere başvurabilir ve arazi sicilinin bulunduğu mahkeme, notere karşı açılacak davalarda yetkilendirilir.

Yeni Düzenlemenin Faydaları

Yeni düzenleme, Tapu Dairesi’nde randevu sorunlarını ele almanın yanı sıra emlak satışlarını gerçekleştirmek için etkili yöntemler sunar. Noterlerin katılımı, güvenliği artıracak ve emlak işleminin yasal engellerle karşılaşmadığından emin olacaktır. Bu sayede gelecekteki hukuki anlaşmazlıklar ve çatışmalar daha az olasıdır.

Türkiye’nin emlak sektöründe önemli bir gelişme olan yeni yasa, Noterliklerin Tapu Dairesi ile birlikte mülk işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bireylere emlak satışı için pratik bir yol sağlayacak ve hukuki sorun ve anlaşmazlık olasılığını azaltacaktır.

Compare listings

Karşılaştırmak